Ocena brak

GRZEGORZ z NAZJANZU Starszy bp.

Autor /Rena Dodano /11.10.2012

ur ok. 275 w
Nazjanzie (Kapadocja), zm. 374, ojciec św. —> Grzegorza z
Nazjanzu.

Pochodził z rodziny niechrześc; w młodości należał do
synkretystycznej sekty —» hypsistarian, czczącej Boga Najwyższego
w duchu praktyk judaistycznych; pod wpływem
swej żony Nonny przyjął 325 chrzest i 329 został wybrany na
bpa Nazjanzu; oddał się wówczas działalności apost., angażując
do współpracy swego syna, którego zobowiązał do przyjęcia
święceń kapł.; w Nazjanzie ukończył też budowę kościoła
oktogonalnego; brał udział w polemikach dotyczących Trójcy
Świętej (—> arianizm II), po których podpisał 363 ariańską
formułę wiary z Rimini w przekonaniu, że działa w duchu
nauki Soboru Nic. I (325).

Pod wpływem Atanazego Wielkiego
dążył do jednoczenia wszystkich ludzi dobrej woli wierzących
w Boga w Trójcy Osób; 370 udat się mimo podeszłego
wieku do Cezarei Kapadockiej, by poprzeć kandydaturę —»
Bazylego Wielkiego (I) na tamtejsze bpstwo. Życie G. znane
jest z pism jego syna (PG 35,985-1044; 37,84-93.1029-1166;
POK 15,57-61).

 

H. Werhahn, LThK IV 1209; J. Szymusiak, Grzegorz Teolog, Pz 1965 (passim); SWP 177-178; A. Ziegler, G. der Ältere von Nazianz, seine Taufe und Weihe. Ein Beitrag zur Kirchengeschichte des IV Jahrhunderts, MThZ 31(1980) 262-283; K. Mpones, Le père homonyme de G. de Nazianze le Théologien était-il d'origine grecque ou juive?, Theologia 53(1982) 537-561; J. Mossay, DHGE XXII.

Podobne prace

Do góry