Ocena brak

GRZEGORZ z ANTIOCHII

Autor /Rena Dodano /11.10.2012

zm. 593, patriarcha antioch.
(od 570).

Był przełożonym w syr. klasztorze w Jerozolimie,
a później na Synaju; ces. Justyn II ustanowił go patriarchą
po —* Anastazym Starszym; miał wpływ na politykę ces.
Tyberiusza I Konstantyna i był poważany przez pap. Grzegorza
I Wielkiego;

G. uspokoił swą przemową zbuntowane wojsko
rzym. w Litarbie k. Aleppo (PG 86,2861-2864; 88,1884-
-1885); 588 został wezwany do Konstantynopola (przed cesarzem
i synodem obroni! go z zarzutów przyjaciel —» Ewagriusz
Scholastyk, który poświęcił mu wiele miejsca w Ekklesiastike
historia, PG 86,2803-2806.2851-2854.2859-2866.2881-
-2886).

G. jest autorem m.in. listów, rozporządzeń, mów i
dialogów; zachowały się m.in. kazania Eis tas myroforus (o
kobietach niosących olejki do grobu Chrystusa) i Pros ton
straton (PG 88,1847-1885); krótko przed śmiercią wygłosił
kazanie przeciw —> akefalom.

 

S. Haibachcr, Zu den Homilien des G. und des Gregorlus Thaumaturgus, ZKTh 25(1901) 367-369; Bardenhewer V 149-150; Caspar II 366-367, 449; R. Devreesse, Le patriarcat d'Antioche, depuis la paix de l'Eglise jusqu'à la conquête arabe, P 1945; H.G. Beck, Kirche und theologische Literatur im byzantinischen Reich, Mn 1959, 399; A. Bober, Studia i teksty patrystyczne, Kr 1967, 169-172; A. Battikha, DP AC II 1695-1696.

Podobne prace

Do góry