Ocena brak

GRZEGORZ XI, Pierre Roger de Beaufort

Autor /Rena Dodano /11.10.2012

ur. 1329 w
Rosiers d'Egletons k. Tulle, zm. 27 III 1378 w Rzymie, ostatni
papież (od 30 XII 1370) awiniońskiej niewoli.

Jako kard. (mianowany 1348 przez wuja, pap. Klemensa
V) studiował prawo kan. w Perugii; po rozpoczęciu pontyfikatu
bezskutecznie usiłował pojednać królów Francji i Anglii
w —» stuletniej wojnie, jak też zjednoczyć siły zbrojne władców
chrzęść, w walce z Turkami. Mieszkańcy Państwa Kośc,
niezadowoleni z pracy urzędników franc, wszczęli bunt; jego
przywódcami byli obywatele Rzeczypospolitej Flor., których
G. ekskomunikował. Przychylając się do próśb delegacji Florencji
i Rzymu oraz Katarzyny ze Sieny, G. 17 I 1377 przybył
do Rzymu.

W 5 bullach (skierowanych m.in. do abpa Canterbury, bpa
Londynu i króla ang. Edwarda III) G. potępił 18 zdań J. —»
Wiklifa, a wiernych ostrzegł przed jego błędami;

G. reaktywował
— inkwizycję, której wyroki godziły zwł. w —» waldensów;
dążył do przeprowadzenia rei. reformy zakonów,
szczególnie szpitalnych i dominikanów, a bullą Salvatori fiumani
generis (z 15 X 1373) zatwierdził zakon —> hieronimitów;
na ziemiach ruskich przyłączonych do Polski utworzył
1375 metropolię halicką; przed śmiercią, w obawie schizmy,
zmienił niektóre postanowienia pap. Grzegorza X, dotyczące
wyboru papieży.

 

J.P. Kirsch, Die Rückkehr der Päpste Urban V und G. von Avignon nach
Rom, P 1898, 169-262; L. Mirot, La politique pontificale et le retour du Saint-Siège à Rome en 1376, P 1899; E. Freiin von Seckendorff, Die kirchenpolitische Tätigkeit der heiligen Katharina von Slena unter Papst G., B 1917; Lettres secrètes et curiales du pape G., P 1936; J. Glénisson, Les origines de la révolte de l'Etat pontifical en 1375, RiStI 5(1951) 145-168; P. Amelii, Le voyage de G. ramenant la papauté d'Avignon à Rome, 1376-1377. Fi 1952; G. Mollat, G. et sa légende, RHE 49(1954) 873-877; tenże, Relations politiques du G. avec les Siennois et les Florentins, MAH 68(1956) 335-376; Seppelt IV 164-171; Lettres de G., 1371-1378. Textes et analyses I-III, Bru 1958-64; A. Pélissier, G. ramène la papauté à Rome, Tulle 1962; Acta G., R 1966; M. Hayez, Un codicille de G., BECh 126(1968) 223-230; A. Luttrell, G. and the Turks. 1370-1378, OCP 46(1980) 391-417; A.M. Legras, Les effectifs de l'Ordre des Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem dans le Prieuré de France en 1373, RM 60(1984) 353-394; P. Thibault, Pope G. (1370-1378) and the Crusade, Canadian Journal of History 20(1985) 313-335, H. Schmidinger, Die Rückhehr G. nach Rom in den Berichten des Christoforus von Piacenza, w: Patriarch im Abendland. Beiträge zur Geschichte des Papsttums, Roms und Aquileias im Mittelalter, Sa 1986, 215-223; P.R. Thibault, Pope G. The Failure of Tradition, Lanham 1986.

Podobne prace

Do góry