Ocena brak

GRZĘDA STANISŁAW ks.

Autor /Rena Dodano /11.10.2012

ur. 8 V 1882 w Zębcowie k.
Ostrowa Wlkp., zm. 12 XI 1939 w Paterku k. Nakła, działacz
społeczny.

Po studiach filoz.-teol. w Poznaniu i Gnieźnie oraz
przyjęciu 1904 święceń kapł. był wik. w Nowym Tomyślu (do
1907) i Rozdrażewie (1908); jako wik. w Ostrowie Wlkp. (1908-
10) prowadził działalność oświatową i społ.; założył i redagował
(1910-14) mies. „Przyjaciel Młodzieży"; 1916 wraz z ks.
W. —» Hozakowskim zorganizował wydz. teologiczny w pozn.
oddziale Tow. Przyjaciół Nauk i był jego sekretarzem; pełnił
też funkcje sekretarza gen. Związku Kobiet Pracujących, redaktora
(1912-35) „Gazety dla Kobiet" i (1910-16) kierownika
działu wydawniczego Księgarni św. Wojciecha (dla założonego
przez siebie pierwszego w Wielkopolsce pol. klubu piłki nożnej
Ostrovia G. napisał Jak pracować w towarzystwach młodzieży,
Pz 1914).

Od 1917 jako prob, w Gostyniu był aktywnym działaczem
Tow. Czytelni Lud., członkiem jego Rady Głównej
(1920-27); zorganizował Komitet Odczytów Lud.; działał w
kat. organizacjach młodzieżowych w środowiskach robotniczych
i wiejskich; 1918 utworzył i kierował Radą Ludową w
Gostyniu; był jednym z przywódców powstania wlkp. w Gostyńskiem;
1924-33 pełnił obowiązki prob, w Śmiłowie k. Chodzieży,
a nast. w Gleśnie k. Wyrzyska (będąc równocześnie
dziekanem nakielskim); zginął rozstrzelany przez hitlerowców.

 

A. Wojtkowski, Historia Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Poznaniu, Pz 1928; Bibliografia wydawnictw Księgarni św. Wojciecha 1859-1909, Pz 1970, 59; Wielkopolska szkoła edukacji narodowej, Wr 1970; B. Polak, Front Południowo-Zachodni, Grupa Leszno Powstania Wielkopolskiego, Kościan 1971; Z. Grot, J. Gaj, Zarys dziejów kultury fizycznej w Wielkopolsce, Pz 1973; Martyrologium III 29; S. Pacyna, WSB 236-237; M. Banaszak, SPTK V 529-530.

Podobne prace

Do góry