Ocena brak

Grzebiuszka gibraltarska

Autor /Bill Dodano /12.01.2012

Rodzina grzebiuszkowate (Pelobatidae)  

Wygląd: osiągający do 10 cm długości, nieco niezgrabny płaz o gładkiej skórze, podobny do grzebiuszki ziemnej, ale ma słabiej zaznaczoną wyniosłość na głowie i czarne modzele piętowe na stopach tylnych kończyn. Nieliczne, płaskie brodawki skórne tworzą na szarym tle bardziej lub mniej rozmyty deseń, przy czym występować może żółtawe tło i jaśniejsze paskowanie. Duże, silnie wyłupiaste oczy mają pionowo ustawioną źrenicę. Błona bębenkowa nie jest widoczna. Głos godowy samców to szybko powtarzane „ko-ko-ko ...", przypominające nieco gdakanie kury. W porze godowej u samca na zewnętrznej stronie ramienia rozwija się gruczoł; w pozostałej części roku samce różnią się od samic grubszymi ramionami.

Występowanie: Półwysep Iberyjski oraz południowa i zachodnia Francja przy geograficznej izolacji od grzebiuszki ziemnej.

Środowisko: drzewostany szpilkowe na piaszczystych glebach, również tereny podmokłe.

Tryb życia: taki jak innych grzebiuszkowatych; przypuszczalnie wybitnie nocny. Dzień spędzi zakopując się tyłem w piasku lub luźne glebie.

Rozród: po długich okresach suszy zbiera się często masowo w zbiornikach rozrodczych. W nie sprzyjających warunkach może w danym roku nie przystąpić do rozrodu.

Pokarm: owady, pająki, stonogi, skąposzczety.

Uwagi: grzebiuszka gibraltarska i poniżej omówiona g. syryjska są gatunkami blisko ze sobą spokrewnionymi. Są do siebie bardzo podobne pod względem trybu życia i wymagań środowiskowych. Ich występowanie warunkuje obecność luźnych, piaszczystych gleb, w których mogą się zagrzebywać, i czystych, słabo zarośniętych roślinnością wodną zbiorników. Zbiorniki te muszą być wiosną i wczesnym latem wypełnione wodą, natomiast w pełni lata i pod jego koniec mogą wysychać.

Grzebiuszki stają się aktywne w zasadzie dopiero po zapadnięciu ciemności lub gdy wilgotność powietrza wzrośnie do punktu wystąpienia rosy. Niebezpieczeństwo dla nich stanowią na obszarach suchych sztuczne zbiorniki wodne o gładkich ścianach, gdyż wspinają się bardzo słabo i wiele grzebiuszek tonie.

Podobne prace

Do góry