Ocena brak

Grzbietowe pochewki ścięgien

Autor /sara Dodano /05.01.2012

Grzbietowe pochewki ścięgien, w liczbie trzech, są przykryte troczkiem prostowników. Pochewka maziowa ścięgna m. piszczelowego przedniego (vagina synonialis tendinis m. tibialis anterioris) jest najobszerniejsza i ścięgno może się w niej przesuwać w prawo i w lewo. Obejmując ścięgno, przebiega ona przez przedział przyśrodkowy zarówno troczka prostowników dolnego, jak i górnego. Ku górze sięga wyżej od innych, nieco powyżej troczka górnego prostowników, ku dołowi do stawu skokowo-łód-kowego; ma szeroką, silnie unaczynioną krezkę ścięgna (mesotendineum). Pochewka maziowa ścięgna prostownika długiego pa 1 ucha (vagina synovialis tendinis m. extensorxs hallucis longi) przechodzi wraz ze ścięgnem przez przedział środkowy troczka dolnego prostowników. Sięga ona najniżej na grzbiecie stopy, u góry zaczyna się trochę poniżej troczka górnego prostowników, u dołu kończy się poniżej stawu stępowo--śródstopnego palucha. Również i to ścięgno posiada szeroką krezkę. Pochewka maziowa ścięgien prostownika długiego palców stopy {vagina synouialis tendinum m. extensoris digitorum pedis longi) obejmuje ścięgna tego mięśnia i m. strzałkowego trzeciego. Leży ona najbardziej bocznie i przechodzi przez przedział boczny troczka dolnego prostowników. Rozpoczyna się u góry trochę powyżej poprzedniej, a poniżej troczka górnego prostowników i kończy się na kości klinowatej bocznej. Ma szeroką i silnie unaczynioną krezkę ścięgna.

Podobne prace

Do góry