Ocena brak

Gryziel

Autor /Ariel Dodano /31.01.2012

Wygląd: dług. 2 do 1,5 cm, znacznie mniejszy. Końcowe, sztyletowate człony szczękoczu-łków ustawione są względem siebie równolegle, gdyż pająk ten należy do podrzędu ptaszników występujących głównie w tropikach.  

Środowisko: tylko w ciepłych miejscach.

Występowanie: głównie w rejonie śródziemnomorskim, na pozostałym obszarze Europy zwykle wyspowo, w Polsce rzadki, na południu.

Liczebność: tylko w niektórych miejscach środkowej Europy pospolitszy.

Uwagi: samica buduje w luźnej glebie szyb długości 15-50 cm i wyścieła go, a także wzmacnia jego ściany nićmi pajęczyny tworząc rodzaj „rękawa". W głębi gleby szyb biegnie pionowo na powierzchni pajęczynowy, całkowicie zamknięty rękaw leży poziomo.

Gryziel zabija swoją zdobycz silnymi szczęko-czułkami poprzez ściankę rękawa, następnie rozrywa w tym miejscu oprzęd i wciąga ofiarę do wnętrza. Natychmiast naprawia powstałe uszkodzenie. Żyją 8-9 lat. Samce w okresie godowym prowadzą koczowniczy tryb życia.

Do góry