Ocena brak

GRYNIAKOW JERZY

Autor /Halka Dodano /11.10.2012

ur. 8 XI 1925 we Włocławku, zm.
14 IX 1992 w Essen, duchowny ewang., teolog, działacz ekumeniczny.

W 1947-51 studiował teologię na wydz. teologii ewang.
UW, uzyskując magisterium; ordynowany 1951, był wik. i administratorem (1953) w Piotrkowie Trybunalskim i Zelowie-
Belchatowie, a od 1966 prob, w Piotrkowie Trybunalskim
oraz ogólnopol. duszpasterzem młodzieży i przewodniczącym
synodalnej Komisji Młodzieżowej Kościoła Ewang.-
augsb. w Polsce, a także członkiem synodu tegoż Kościoła (i
radcą konsystorza) w Polsce;

współpracował od 1967 z dwutygodnikiem
„Zwiastun", z Ewang. Misją Radiową „Chrystus
żyje" w Bielefeld (nagrał ok. 70 audycji), a 1980 zainicjował
transmisję nabożeństw ewang. w Polskim Radiu; 1970 rozpoczął
pracę nauk. na ChAT w Warszawie, przechodząc wszystkie
stopnie kariery uniw. (1976 uzyskał habilitację,
a 1983 tytuł prof.);

pełnił funkcje prorektora (1981-87) i
rektora (1987-90) uczelni; inicjował sympozja i konferencje
krajowe i zagr. z dziedziny teologii praktycznej i ekum. oraz
nawiązywał kontakty międzyuczelniane (m.in. z KUL, ATK,
wydziałem teol. Uniwersytetu w Bonn); był członkiem Nauk.
Towarzystwa Teol. w RFN (1983), kolegium wydawniczego
ChAT (1983) i Instytutu Ekum. KUL (1984).

Opublikował
Ekumeniczne dążenia protestantyzmu polskiego od Traktatu
Warszawskiego 1767-68 do II wojny światowej (Wwa
1972), Ustalenie stanu prawnego dla Kościoła ewangelickoaugsburskiego
(RT 18(1976) z. 1), Duszpasterstwo ewangelickie
(Wwa 1980), skrypty uniw. (Homiletyka, Katechetyka,
Misja wewnętrzna) oraz rozprawy i artykuły zamieszczane w
czasopismach krajowych i zagr., a także w pracach zbiorowych,
m.in. Teraz w młodych życia łatach (Wwa 1986); na
język pol. przełożył szwedz. katechizm G. Borgenstierna W
co wierzę? Mały katechizm dla dorosłych (Wwa 1980).

 

[Ks. profesor Jerzy G. nie żyje]. Zwiastun 47(1992) 326, 331; J. Bellow, Pożegnanie z epoką. Wspomnienie o ks. Jerzym G., Zwiastun 47(1992) 355-356.

Podobne prace

Do góry