Ocena brak

GRY DYDAKTYCZNE

Autor /Bolek21 Dodano /05.08.2011

Jednym z zadań nauczyciela w procesie nauczania jest zorganizowanie przyjaznego dla ucznia środowiska uczenia się, a w nim najkorzystniejszych sytuacji dydaktycznych na miarę posiadanego zasobu wiedzy pedagogicznej. Tworząc środowisko dydaktyczne nauczyciel powinien pamiętać, że najskuteczniejszą metodą uczenia się jest uczenie się w działaniu inaczej zwane uczeniem się przez doświadczanie, bądź aktywne uczestnictwo. Takich doświadczeń dostarcza stosowanie przez nauczyciela aktywizujących metod nauczania, od prostych zabiegów uatrakcyjniających lekcje, po duże między przedmiotowe przedsięwzięcia podejmowane w ramach metody projektów.

Metoda gier dydaktycznych może być szczególnie przydatna w nauczaniu przedmiotu „Podstawy przedsiębiorczości”. Kształcenie postaw przedsiębiorczych ucznia w procesie nauczania w szkołach ponadgimnazjalnych ma obecnie bardzo duże znaczenie wobec zmian jakie zachodzą w ostatnich latach w polskiej gospodarce. Absolwent szkoły powinien być przygotowany do samodzielnego kreowania swojej kariery zawodowej. Powinien umieć dostosowywać swoje kwalifikacje, umiejętności i sposoby poszukiwania pracy, do oczekiwań rynku. Kształcenie przedsiębiorcze powinno kłaść główny nacisk na rozwój postaw sprzyjających osiąganiu sukcesu w życiu.

Nauczyciel powinien zachęcać uczniów do samodzielnego rozwiązywania problemów, które wymagają łączenia wiedzy i umiejętności z różnych przedmiotów. W kreowaniu takich postaw nieocenioną rolę mogą pełnić gry dydaktyczne, dlatego powinny być stosowane również podczas zajęć praktycznych i praktyk zawodowych.

Podobne prace

Do góry