Ocena brak

Gruźlica płuc

Autor /Cinnamon Dodano /24.02.2014

(■tuberculosis pulmonum, pulmonary tuberculosis); choroba zakaźna wywołana przez prątki gruźlicy wykryte przez Roberta Kocha w 1892 r. Prątki w około 95% usadawiają się w układzie oddechowym, a w 5% w innych narządach (—> gruźlica pozapłucna). Źródłem zakażenia są chorzy ludzie lub zwierzęta (bydło). Najczęstsze są zakażenia: drogą oddechową, pokarmową (np. picie mleka od chorej krowy), rzadko przez powłoki zewnętrzne (uszkodzona skóra lub błona śluzowa). Ryzyko rozwinięcia się choroby po zakażeniu wynosi 5-10% w ciągu całego życia, 2-krotnie częściej chorują mężczyźni. Czynniki ryzyka: niedożywienie, przewlekły stres, alkoholizm, narkomania, choroba nowotworowa, choroby metaboliczne, np.: cukrzyca, niewydolność nerek, leczenie immuno-supresyjne, podeszły wiek. Objawy: poty nocne, stany podgorączkowe, kaszel, krwioplucie, chudnięcie. Rozpoznanie: wywiad, radiogram lub tomografia komputerowa klatki piersiowej, badanie mikrobiologiczne plwociny lub bron-choaspiratu (—* BACTEC). Leczenie: —» leki przeciwprątkowe. Zasady leczenia: wielolekowe (szybki rozwój łekooporno-ści prątków na leki stosowane w mono-terapii), długotrwale (podstawowy kurs leczenia to 6 miesięcy, a w przypadkach lekooporności nawet do 12 miesięcy), nadzorowane: chory przyjmuje łeki w obecności pielęgniarki. (B.R.-Ch.)

1) prosówka gruźlicza [tuberculosis mi-liaris, milliary tuberculosis). Objawy kliniczne są burzliwe: wysoka gorączka, suchy kaszel, osłabienie, poty. Stan ogólny chorego jest ciężki z powodu ostrej niewydolności oddechowej. Rozsiew prosówkowy może być ograniczony do płuc lub uogólniony. Najpoważniejszym powikłaniem jest gruźlicze zapalenie opon mózgowych i mózgu; 2) serowate zapalenie płuc (pneumonia caseosa, ca-seosus pneumonia) występuje częściej niż prosówka, dotyczy osób z obniżoną odpornością, może przebiegać jako re-infekcja endogenna. Objawy kliniczne: kaszel z odkrztuszaniem (często mas serowatych), często krwiopłucie, wysoka gorączka lub obniżona ciepłota ciała (anergia), duszność spoczynkowa. Masy serowate mogą przebijać się do węzłów chłonnych śródpiersia, tchawicy, przełyku lub do jamy opłucnej, osierdzia (gruźlicze zapalenie osierdzia), tworząc trudno gojące się przetoki. W płucach po odkrztuszeniu mas serowatych tworzą się jamy, w których mogą przeby^wać prątki. Często przechodzi w postać —► gruźlicy płuc włóknisto-jamistej, przewlekłej. Leczenie: —»■ leki przeciwprątkowe do czasu odprątkowania, niekiedy do 2 lat, steroidy, leki przeciwkaszlo-we, uszczelniające naczynia krwionośne i przeciwkrwotoczne (jeżeli występuje krwiopłucie). (B.R.-Ch.)

(-, tuberculosis, nurse tasks); kontrola i ocena stanu ogólnego pacjenta (samopoczucie, wydolność fizyczna, masa i ciepłota ciała, łaknienie), zaburzeń w oddychaniu (nasilenie duszności, kaszel, drożność dróg oddechowych, charakter wydzieliny), ocena nawyków higienicznych pacjenta w zakresie kaszlu i odkrztuszania wydzieliny, akceptacji choroby i systematycznego leczenia, wiedzy odnośnie do trybu życia (warunki bytowe, nałogi, higiena dnia). Pobieranie materiału do badań laboratoryjnych. Udział w leczeniu (obserwacja terapeutycznego i ubocznego działania leków). Pomoc pacjentowi w utrzymaniu na pożądanym poziomie wentylacji, zależnie od towarzyszących zaburzeń w oddychaniu (duszność, zaleganie wydzieliny, krwiopłucie lub krwotok). Pomoc w akceptacji choroby, konieczności systematycznego leczenia, weryfikacji dotychczasowego stylu i warunków życia, nauczenie zasad higienicznego trybu życia, sposobów eliminacji nałogów, przyjmowania leków, odżywiania.

Podobne prace

Do góry