Ocena brak

Gruźlica narządu rodnego

Autor /karanga Dodano /22.11.2013

Uwagi ogólne. Gruźlica narządu rodnego występuje najczęściej między 15 a 30 r.ż. kobiety. W większości przypadków zmiany chorobowe obejmują jajowody (90%), rzadziej macicę, a najrzadziej — srom i pochwę. Narząd rodny ulega zakażeniu prątkami gruźlicy, które z ogniska pierwotnego docierają drogą krwi lub chłonki. Zakażenie drogą wstępującą, zwłaszcza wyższych odcinków narządu rodnego, następuje wyjątkowo.

Pierwotna gruźlica narządu rodnego występuje bardzo rzadko.

Objawy. Gruźlica jajowodów może być o-graniczona do błony śluzowej lub błony mięśniowej. Często proces gruźliczy przechodzi na otrzewną jajowodu; tworzą się wówczas guzy gruźlicze przydatków, dochodzące nieraz do dużych rozmiarów. Guzy mogą być wypełnione masami serowatymi i wydzieliną ropną. Gruźlica przydatków przebiega najczęściej bezobjawowo. Chore mogą odczuwać bóle w podbrzuszu, ogólne osłabienie, stany podgorączkowe. Jeśli równocześnie zajęta jest otrzewna, w jamie otrzewnej może gromadzić się wolny płyn.

Gruźlica macicy usadawia się przeważnie w błonie śluzowej, rzadziej w mięśniu i o-bjawia się nieregularnymi krwawieniami lub brakiem miesiączek oraz niepłodnością. Gruźlica pochwy i części pochwowej przebiega pod postacią owrzodzeń błony śluzowej o o-strych brzegach i żółtawym dnie, nie sprawiających dolegliwości.

Rozpoznanie gruźlicy przydatków przed otwarciem jamy brzusznej jest tylko prawdopodobne. Opiera się ono na wywiadach (przebyte zapalenie opłucnej, gruźlicy płuc), stwierdzeniu dużych zmian przy badaniu przedmiotowym, które powodują niewielkie dolegliwości i nie wykazują poprawy mimo leczenia nieswoistego przeciwzapalnego. Pomocne w ustaleniu rozpoznania mogą być: badanie bakteriologiczne wydzieliny macicznej na prątki gri^licy, próba biologiczna na świnkach, histerosalpinogografia.

Gruźlicę macicy rozpoznajemy na podstawie badania histopatologicznego wyskrobin, 

gruźlicę pochwy — badania wycinka pobranego z miejsca chorobowo zmienionego.

Leczenie gruźlicy narządu rodnego może być zachowawcze, operacyjne lub skojarzone, tzn. najpierw leczenie przeciwprątkowe, a następnie zabieg operacyjny. Szczególnie odnosi się to do gruźlicy przydatków. Po takim leczeniu guzy przydatków, jeśli utrzymują się, usuwa się operacyjnie i ponownie stosuje się leczenie swoiste (w tym leczenie klimatyczne) przez 6—12 mies.

 

Podobne prace

Do góry