Ocena brak

Gruźlica jelita cienkiego

Autor /kornelcia Dodano /20.11.2013

Gruźlica jelita cienkiego (tuberculosis in-testini tenui) może powstać zarówno przez łykanie zakaźnej plwociny przez pacjentów z otwartą gmźlicą płuc, jak i przez picie mleka od -zakażonych krów. Jelito cienkie, zwłaszcza kręte jest wtedy miejscem wniknięcia prątków, które z kolei tworzą liczne ogniska w gęstej sieci dróg i węzłów łimfatycz-nych tej okolicy. Przebieg choroby może być bezobjawowy. W innych przypadkach osłabienie, poty nocne, dyspepsia,.nieregularne wypróżnienia nie są dość charakterystycznymi objawami, chyba że pojawiają się u chorego z czynną gruźlięą pluć. Badanie radiologiczne jest pomocne, ale nie pozwala na jednoznaczne określenie charakteru drażli-wości i szybkości pasażu przez jelito. W rozpoznawaniu najważniejszy jest wywiad. Co do gruźlicy, wykazanie prątków Kocha w kale ma tylko ograniczone znaczenie, dopełniające obrazu. Leczenie lekami tuberkulosta-tycznymi używanymi w gruźlicy płuc jest skuteczne.

Podobne prace

Do góry