Ocena brak

Gruźlica błon śluzowych

Autor /karanga Dodano /22.11.2013

Obecnie spotyka ęię jjedynie przypadki zmian wrzodziejących w obrębie błon śluzowych jamy iiśtnejH rzadziej narządów płciowych. Zakażenie jest wewnątrzpochone: źródłem prątków jest gruźlica płuc, w przypadku zmian wrzodziejących jamy ustnej, lub gruźlica nerek — w przypadku zajęcia dróg rnoczowo-płciowych.

Objawy kliniczne. Owrzodzenia o miękkiej-.. nie nacieczonej podstawie i ziarnino-l watym dnie, na ogół są bolesne, najczęściej umiejscowione na wargach lub języku. Przebieg jest przewlekły i zależy od zaawansowania gruźlicy narządowej.

Rozpoznanie. Podstawą rozpoznania jest: r|j obecność ziarniny gruźliczej w badaniu histologicznym, 2) wykazanie prątków w zes-l krobinje z -dna owrzodzeńHjjb w plwocinie;

3) stwierdzenie gruźlicy narządowej. Odczyny tuberkulinowe mogą być słabo dodatnie w przypadku obniżonej odporności.

 

Podobne prace

Do góry