Ocena brak

Grupy społeczno zawodowe i kryteria ich wyróżniania

Autor /WawrzyniecxD Dodano /04.01.2012

Teoria grup społeczno zawodowych odwołuje się do pojęcia zawodu i zróżnicowania zawodowego, różnicuje ludzi z uwagi na typ wykonywanego zawodu. Nagrody jakie przynosi zawód to nagrody zewnętrzne i wewnętrzne. Do nagród zewnętrznych zaliczamy dochody, szanse awansu, bezpieczeństwo, prestiż, satysfakcja zawodowa, najważniejsze są zarobki. Prestiż niezależny jest od zarobków i przysługiwał zawodom niezbyt wysoko opłacanym – nauczyciel, lekarz. Socjologowie badają prestiż zawodu od 1947 roku. Szuka się sposobu integracji zawodu w grupy zawodowe podobnego rodzaju. Klasyfikacja taka nie jest prosta, stosuje się dodatkowe kryteria: grupy lub kategorie społeczno – zawodowe. Pierwszy podział: zawodu manualne, niemanualne, farmerskie. Nie są to klasy nie ma wyraźnej hierarchii. Zawody manualne inaczej nazwiemy zawodami robotniczymi. Niemanualne są to wszystkie pozostałe, nierobotnicze. W Polsce to podział na pracę fizyczną i umysłową.

Angielski podział (social class) :a/ profesjonaliści, wolne zawody (adwokaci, lekarze), pracownicy umysłowi ze średnimi kwalifikacjami, pracownicy biurowi, b/robotnicy wykwalifikowani, półwykwalifikowani, niewykwalifikowani.

Polski schemat społeczno zawodowy:

A/ z czasów dawniejszych (1978 rok):

- kierownicy

- specjaliści

- technicy

– pracownicy biurowi

– pracownicy fizyczno umysłowi

robotnicy wykwalifikowani

– robotnicy pół i niewykwalifikowani

– rolnicy

– właściciele

– wojsko i milicja

B/ lata 90-te (wg prof. Domańskiego):

Wyższa kadra kierownicza w adm. Państwowej, dyrektorzy przedsiębiorstw, Inteligencja nietechniczna (lekarze, pracownicy naukowi), Inteligencja techniczna (inż.),Technicy, Pracownicy edukacyjni średniego szczebla, Pracownicy biurowi, Właściciele firm, Pracownicy placówek handlowych, Brygadziści, Robotnicy wykwalifikowani i pól wykwalifikowani, Pracownicy fizyczni usług, Robotnicy rolni, Właściciele gospodarstw. Schemat zawodowy ma wadę, istnieje wiele schematów podziału, które nie są do końca uzgodnione przez socjologów.

Podobne prace

Do góry