Ocena brak

GRUPY SPOLECZNE W ZAKLADZIE PRACY - POJĘCIE I CECHY GRUPY SPOŁECZNEJ

Autor /Cecyliusz Dodano /16.09.2011

PRZEZ GRUPE SPOL. ROZUMIEMY ZBIOROWOSC LUDZI SKLADAJACA SIĘ Z MINIMUM 3 OS. , ZLACZONYCH WZGLEDNIE TRWALA WIEZIA SPOLECZNA , WEWNETRZNIE ZORGANIZOWANA , O WSPOLNYCH CELACH , WARTOSCIACH , SIADOMIE WYODREBNIAJACA SIĘ Z OTOCZENIA.

GRUPA – jest to ściśle określona grupa ludzi , która posiada cel.

CECHY GRUPY SPOLECZNEJ:

 1. istnienie zbiorowości trzyosobowej

 2. istnienie bezpośredniej interakcji pomiędzy członkami grupy

 3. istnienie celu grupowego

 4. pełna akceptacja przynależności do grupy

 5. istnienie norm grupowych ( czasami ustalone są odgórnie ) 

 6. istnienie wewnętrznej struktury grupowej 

 7. wspólne wartości 

 8. trwała więź społeczna

ZNACZENIE GRUPY SPOLECZNEJ :

 • gr. Umożliwia realizować cele , które niemożliwe są do osiągnięcia samodzielnie

 • gr. Jest źródłem wiedzy i doświadczenia

 • gr. Przekazuje swoim członkom wartości, postawy , normy życia w grupie ( pożądane i niepożądane )

 • gr. Jest źródłem siły fizycznej i psychicznej

 • gr. Stwarza gwarancje bezpieczeństwa

 • gr. Stwarza możliwość rozwoju człowieczeństwa

Podobne prace

Do góry