Ocena brak

GRUPY PRACOWNICZE

Autor /Cecyliusz Dodano /16.09.2011

Przeprowadzone badania przez L.B .SAYLESA w amerykan. Przeds. Dotyczące związku miedzy rodzajem wykonywanej pracy a stopniem aktywności zawodowej pracowników, pozwoliły wydzielić 4 grupy pracownicze :

  1. APATYCZNE – złożone z prac. O niskich kwalifikacjach, nisko opłacanych, nie mających widoku na uzyskanie jakiś ulg , przywilejów , ze wzgl. Na niska pozycje i niewielka wagę wykonyw. Pracy – zatrudniani przy taśmach roboczych ....Grupy takie nie akceptują innowacji organizacyjnych , technologicznych

  2. ZMIENNE- składają się z prac. Wykonujących , niezależnie od siebie nawzajem, monotonne, powtarzalne procesy, które składają się na pewna całość. Praca jest dla tych pracowników źródłem frustracji . Kierownictwo narzuca im przeważnie przełożonego , miedzy którym a pozostałymi członkami grupy dochodzi do konfliktów. Te gr. Są zazwyczaj źle przysposobione do wszelkiego typu zmian warunków pracy. Spowodowane brakiem zaufania do kadry kierowniczej , przeświadczeniem , ze każda zmiana niesie niekorzystna sytuacje materialna dla grupy.

  3. STRATEGICZNE- złożone z pracowników wykwalifikowanych , wykonujących prace stosunkowo ważne i nieźle płatne ale nie mający większych perspektyw na awans. Cechuje ich przemyślana i chłodna kalkulacja korzyści i strat, jakie może dać wspólna akcja nastawiona na zwiększenie aktywności zawodowej. Pracownicy maja wspólne interesy zawodowe. Więź pomiędzy nimi nie jest narzucona tylko krystalizuje się spontanicznie na tle realnych możliwości poprawienia sobie warunków pracy i płacy

  4. ZACHOWAWCZE – tworzone są przez prac. O wysokich kwalifikacjach , mających monopol na określone prace. Cechuje je małe poczucie solidarności z reszta załogi , szczególna dbałość o własne interesy, mała skłonność do podejmowania akcji strajkowych oraz na ogol dość silne powiązanie z pracodawca. Aktywność zawodów. Nie jest u nich specjalnie wysoka ze wzgl. Na poczucie pewności ,ze kierownictwu na nich zależy. Jeżeli jednak ich pozycja jako uprzywilejowana zostanie naruszona to zwiększają swoja aktywność. Grupy otwarte na rożne innowacje, dostrzegają w nich bowiem realne korzyści.

W OBREBIE ZALOGI , ZWLASZCZA WIEKSZEGO ZAKLADU PRACY , WYSTEPUJA TAKŻE SWOISTE „ PODGRUPY „ – CELOWE ( FORMALNE ) I SPONTANICZNE ( NIEFORMALNE )

AD. CELOWE :

Tzw. Zamierzone lub formalne- zorganizowane w sposób administracyjny , na podstawie przepis. I schematów Danego zakładu . ZALICZAMY DO NICH:

a) zespoły produkcyjne , usługowe, ( brygady ślusarzy, awaryjne, racjonalizatorskie...) tworzone w celu realizacji licznych i zróżnicowanych potrzeb zakładu pracy

b) organiz. Zawodowo- społeczne – realizujące interesy i zainteresowania rożnych członków załogi, np. (organizacje zawodowe , branżowe inżynierów i techników albo koła wędkarskie , fotograficzne )

AD. SPONTANICZNE :

Tzw. Nieformalne – to te jakie istnieją wśród pracowników obok obowiązujących schematów organizacyjnych zakładów pracy. Tworzone na skutek rożnych motywów w celu zaspokojenia rozmaitych potrzeb I TO S.A.:

a) grupy koleżeńskie- łączy prac. Więź podobnych zainteresowań i spędzają wspólnie czas

b) kolektywy pracownicze - powstałe na tle wspólnie wykonywanej pracy, współpracy zawodowej , wspołdz.

c) gangi – czyli szajki o celach przestępczych, stawiające sobie za cel zagarniecie mienia cudzego , działające w konspiracji , liczba członków ograniczona do niezbędnego minimum i raczej stabilna, działają przeważnie tam gdzie załoga jest zdeformowana , gdzie istnieje słaba kontrola.

Kliki pracownicze – to swoiste małe grupy , które podejmują działania zmierzające do realizacji własnych celów popadających w sprzeczność z podstawowymi celami zakładu pracy ale kliki w przeciwieństwie do gangów nie maja charakteru konspiracyjnego i często ich członkowie lubią manifestować swoje powiązania , wpływy , znajomości. Nie łamią przepisów prawa lecz wykazują jego luki i niedostatki. Maja nieformalnego przywódcę , którym z reguły jest osoba o wpływowym stanowisku w zakładzie pracy.

Podobne prace

Do góry