Ocena brak

Grupy odniesienia

Autor /Bazyli Dodano /15.09.2011

Grupa odniesienia jest to grupa społeczna stanowiąca dla jednostki model zachowań społecznie akceptowanych, dostarczający kryteriów oceny własnego działania oraz działań innych ludzi. 

- grupa odniesienia audytoryjnego „publiczność”, której oczyma jednostka postrzega samą siebie (mechanizm jaźni odzwierciedlonej). Ta grupa oddziałuje dzięki potrzebie konformizmu lub chęci wyróżnienia się z otaczającego grupy.

- grupa odniesienia normatywnego do której jednostka należy lub do której członkostwa aspiruje.

Jednostka identyfikuje się z nią z obawy przed wykluczeniem albo nieprzyjęciem do niej, postępuje zgodnie z uznawanymi w niej normami i wartościami.

- grupa odniesienia porównawczego stanowi dla jednostki tło porównawcze przy ocenie zachowań własnych i innych ludzi. Oddziałuje przez poczucie upośledzenia lub wyższości, które jest rezultatem porównania.

Grupa odniesienia może być dla jednostki zarówno grupa własna jak i obca.

Podobne prace

Do góry