Ocena brak

Grupy interesów a cele działalności przedsiębiorstwa

Autor /Alana Dodano /03.05.2011

 

W dużych spółkach kapitałowych zaczęły występować poważne zmiany w strukturze władzy polegającej przede wszystkim na spadku znaczenia akcjonariuszy i udziałowców. Jednocześnie wzrosło silnie znaczenie instytucjonalnych właścicieli, czyli banków, innych przedsiębiorstw, funduszy inwestycyjnych itp. tendencje te spowodowały postępowanie procesu oddzielania funkcji właściciela przedsiębiorstwa od funkcji przedsiębiorcy. Ale oprócz udziałowców i akcjonariuszy pojawiły się zwłaszcza w ostatnich 10 – latach dalsze grupy osób fizycznych lub instytucje, które zgłaszają pretensje do wpływania na decyzje przedsiębiorcze. Chodzi o pracowników i ich organizacje. Inną kategorię grup interesów stanowią tzw. dawniej, kapitał obcy (zewnętrzni kredytodawcy), który został pożyczony i musi być następnie zwrócony zazwyczaj za odpowiednim oprocentowaniem. Często istotny wpływ na działalność przedsiębiorstwa i na jego interes społeczny mają także wielcy odbiorcy i dostawcy. Coraz częściej jako grupa interesów uznawanych jest tzw. interes społeczny czy ogólnogospodarczy, ewentualnie także wyrażająca go opinia publiczna. Przedsiębiorstwa w odróżnieniu od takich ugrupowań ludzkich jak np. partie polityczne – nie są społecznymi organizacjami o jednolitym składzie wyborców, ale są organizacjami składającymi się z szeregu grup wyborczych, których interesy są często zróżnicowane.

 

Grupy interesów :

  1. akcjonariusze-wzrost wartości akcji, dywidendy

  2. zarządy przedsiębiorstw- mają władzę nad przedsiębiorstwem, interesy zarządu mogą być różne od właścicieli, dywidendy chcieli by reinwestować a nie wypłacać, zarządy zarabiają dużo i przez to właściciel dostaje mniej , zarządy minimalizują koszty poprzez redukcję zatrudnienia.

  3. Pracownicy- w ich interesie jest pewność miejsca pracy, wysokie zarobki, świadczenia socjalne.

Elementem kojarzenia pracowników i akcjonariuszy jest partycypacja w zarządzaniu poprzez akcje.

  1. kredytodawcy, celem jest zarobienie na pożyczonym kapitale

  2. klienci,

  3. dostawcy,

  4. społeczności lokalne,

  5. państwo jako poborca podatkowy, w jego interesie zależy abyśmy się rozwijali by płacić jak największe podatki, państwo zleca budowę lotnisk autostrad, kolei itp.\

  6. środowisko naturalne- przedsiębiorstwo musi być dla niego przyjazne.,

 

Podobne prace

Do góry