Ocena brak

Grupy dyskusyjne w internecie

Autor /janek Dodano /31.01.2012

Każdy, kto jest podłączony do Internetu, może odbierać i wysyłać informacje za pośrednictwem Usenetu. Jednak zdarza się, że do danej grupy tra­fiają niewłaściwe informacje lub powtarzane są wiadomości, na które regularny odbiorca wielo­krotnie już się natknął. Żeby tego uniknąć, najlepiej jest czytać informacje zawarte w pliku nazy­wającym się „FAQ" - od „Freąuently Asked Questions" („Najczęściej Zadawane Pytania"). Zawiera on informacje na temat problemów poru­szanych w obrębie interesującej nas grupy.
Istnieją trzy sposoby pozyskania tych plików. Pierwszym z nich jest cierpliwe czytanie danej grupy: FAQ wysyłane są regularnie, stąd pod koniec drugiego tygodnia czytania, taki plik powinien wyskoczyć na twoim ekranie jako jedna z wielu informacji. Jeżeli brakuje ci cierpliwości i posiadasz połączenia umożliwiające korzysta­nie z FTP, szybko przekonasz się, że pliki FAQ większości grup znajdują się pod adresem rtfm.mit.edu. Istnieje też wiele miejsc w systemie World-Wide Web (patrz poniżej), gdzie mogą być one dostępne.
W latach 1994 i 1995 najszybciej rozwija­jącym się obszarem Internetu był World-Wide Web. Wynalazł go pracujący dla szwajcarskiego laboratorium CERN Tim Berners-Lee, który następnie przeniósł się do Massachusetts Institute of Technology (MIT). Jego pomysł opierał się na idei, która od jakiegoś już czasu krążyła wśród zainteresowanych, znanej jako „hipertekst". Każ­dy użytkownik środowiska Windows zetknął się z mini-wersją hipertekstu: kolorowe wyrazy -hasła, po kliknięciu których przenosimy się do kolejnego tematu z pliku Pomocy Windowsa. World-Wide Web działa w podobny sposób: klik­nij podświetlone hasło i zostaniesz przeniesiony do strony lub dokumentu, zawierających dalsze informacje na interesujący cię temat. Różnica polega na tym, że dany dokument może znajdo­wać się na dysku jakiegoś zupełnie innego kom­putera. Pojedyncze kliknięcie może przenieść cię do odległego komputera w Australii (lub jakiego­kolwiek miejsca na Ziemi), który akurat zawiera interesujące cię informacje.

Podobne prace

Do góry