Ocena brak

Grupa społeczna i jej klasyfikacje

Autor /Ferdynand Dodano /03.01.2012

Grupa społeczna

Pary i dwójki – to najmniej liczna zbiorowość o najwyraźniej ograniczonej ilości członków, skupiającej dwie osoby różnej lub tej samej płci

Typy par:

1. pary połączone więzią stosunków seksualnych

2. pary połączone więzią pokrewieństwa

3. pary i dwójki przyjaciół

4. pary połączone stosunkiem przemocy

5. pary połączone stosunkiem wychowa

6. pary połączone stosunkiem zwierzchnictwa

7. pary połączone zależnościami przelotnymi

Grupa społeczna (wg Sczepańskiego) - to pewna ilość osób (najmniej 3), powiązanych systemem stosunków uregulowanych przez instytucje, posiadających pewne wspólne wartości i oddzielonych od innych zbiorowości wyraźną zasadą odrębności.

Grupa społeczna (wg Sztompki) to zbiór jednostek, w którym wspólnota pewnych istotnych cech wyraża się w tożsamości zbiorowej i towarzyszą temu kontakty, interakcje i stosunki społeczne w jej obrębie częstsze i bardziej intensywne niż z osobami z zewnątrz.

Podobne prace

Do góry