Ocena brak

Grupa społeczna i jej główne składniki

Autor /Bazyli Dodano /15.09.2011

Wg Szczepańskiego:

Grupa społeczna to pewna ilość osób (najmniej trzy), powiązanych systemem stosunków uregulowanych przez instytucje, posiadających pewne wspólne wartości i oddzielonych od innych zbiorowości wyraźną zasadą odrębności. 

- Zbiorowość, która wykształciła pewien zakres wspólnego myślenia

- Zbiór osób, które wyznaczają więź społeczną (charakter dwoisty) i samoświadomość

- W grupie istnieje komunikacja i łączność

- Istnieje tendencja do zachowania konformizmu, kulturowo wspólnych wartości

- Istnieje świadomość wspólnych interesów i ich przedkładanie nad swoje interesy

- Wspieranie się o pewne podstawy materialne (wzór fizyczny członka -> też jego funkcje)

- Istnieje pewne terytorium, majątek, budynki, ośrodki, skupienia, wspólne symbole, herby, sztandary, pieczęcie

- Grupa wykształciła władzę grupową i instytucje (pewne sposoby działania, załatwiania spraw) grupowe

- Istnieje określony sposób zachowania

Wg Kosińskiego grupa wyznaczona jest przez:

1. Co najmniej 3 członków (istnieje większość i mniejszość, podstruktura)

2. Cel (wyznacza solidarność, więź)

3. Wyraźna struktura wewnętrzna zbudowana z pozycji zajmowanych przez członków i związanych z nimi ról, stosunki władzy

4. Tożsamość (wskazuje na jej odrębność)

5. Ośrodki skupienia, symbole.

Do góry