Ocena brak

GRUPA SPOŁECZNA I JEJ ELEMENTY SKŁADOWE

Autor /Alwin Dodano /20.09.2011

Co najmniej 3 osoby powiązane systemem stosunków uregulowanych instytucjonalnie posiadających niektóre wspólne wartości, cele, i odmienne od innych zbiorowości wyraźną zasadą odrębności.

Grupa społeczna powstaje wtedy, gdy pewna zbiorowość ma do zrealizowania wspólny cel , którego osiągnięcie wymaga zbiorowego i skoordynowanego działania. Zapewnia je organizacja dokonująca podziału celu głównego na cząstkowe, czyli zadania przypisane każdemu członkowi grupy. Wspólnota celu jest głównym czynnikiem kreującym grupę społeczną.

 Elementy składowe gr. społ.:

1. członkowie ustalają identyczność i ciągłość trwania grupy.

2. zadania grupy.

3. środki służące realizacji zadań.

4. mechanizmy psychospołeczne wytwarzane dla realizacji zadań.

5. czynniki utrzymujące spójność wewnętrzną gr., instytucje i systemy kontroli społecznej, wzory zachowania i normy regulujące stosunki między członkami.

6. instytucje i środki regulowania styczności i stosunków z innymi grupami.

Podobne prace

Do góry