Ocena brak

GRUNT

Autor /desuk Dodano /04.03.2013

GRUNT — wierzchnia warstwa skorupy ziemskiej,z której czerpie się materiały do wykonywaniabudowli ziemnych (dróg, przegród, walówwykopów), bądź wykorzystuje jako podłoże, naktórym wznosi się budowle i urządzenia, albo jakosurowiec do przygotowania materiałów budowlanych.Wykorzystanie gruntów w budownictwiezależy przede wszystkim od ich właściwości mechanicznych,Fizycznych i wodnych, jak ciężarwłaściwy i objętościowy, porowatość, pojemnośćwodna, przepuszczalność, nośność itp.

Podobne prace

Do góry