Ocena brak

GRUDZIŃSKI STANISŁAW, pseud. Kazimierz Grzymała

Autor /kacperka Dodano /20.02.2012

GRUDZIŃSKI STANISŁAW, pseud. Kazimierz Grzymała, ur. 27 IV 1852 w Wodzianikach (Ukraina), zm. 3 VI 1884 w Warszawie, dzienikarz, poeta, powieściopisarz. Studiował w Kijowie i Krakowie, l. 1870-77 spędził we Lwowie, nast. przeniósł się do Warszawy, gdzie debiutował komedią Groch na ścianę (1870); stał się dostawcą nowel i powieści, a także felietonów i artykułów dla prasy zachowawczej (m. in. „Kur. Warsz.", „Kłosy", „Tyg. Powsz."). W 1878-82 redagował dział lit. —» „Tygodnika Powsz.", gdzie prowadził też kronikę zagadnień wspbłcz. pt. Pogadanki. W 1882 z powodu gruźlicy przerwał pracę zawodową. Wydał kilka zbiorów poezji (począwszy ód tomi/ Idealista 1871 po Poezje 1883) i kilka powieści, m. in.: Łokciem i miarką (1879), Zuch dziewczyna (1879, przekł. ros.), Pod szczęśliwą gwiazdą (1880), Powieści ukraińskie (t. 1-2 1879-80, przekł. czes. i ros), Wbrew opinii (1882). Był jako poeta epigońskim naśladowcą romantyków, bliskim zwł. tradycjom szkoły —» ukraińskiej. Konserwatysta, w powieściach (np. Łokciem i miarką) przeciwstawiał zwycięski i bezwzględny świat kapitalist. wartościom moralnym tradycji szlacheckich. G. uprawiał też krytykę lit., tłumaczył M. Lermontowa, T. Szewczenkę i A. Musseta. Część jego utworów wydana została pośm. (Nowele 1887, Żona artysty 1891, Świat i pustynia 1897).

Księga wierszy 3; Zbiór poetów 4.

PSB 9 (S. Frybes); OLP IV 1 (J. Baculewski Poezja programowa wczesnego pozytywizmu); P. CHMIELOWSKI Współcześni poeci polscy, Petersb. 1895. 

Stanisław Frybes

Podobne prace

Do góry