Ocena brak

Grudki limfatyczne

Autor /sara Dodano /06.01.2012

Grudki limfatyczne samotne (noduli lymphatici solitarii) są to małe (wielkości ziarna prosa), kuliste lub gruszkowate nagromadzenia tkanki lim-fatycznej. Limfocyty leżą zwykle mniej gęsto w środku grudki niż na obwodzie. W środku grudki widać wskutek tego pola jaśniejsze, zwane ogniskami rozmnażania (albo reakcji), ponieważ można tu spotkać limfocyty w różnych okresach rozwoju.

Grudki limfatyczne skupione (noduli lymphatici aggregati s. agmina Peyeri) nie są niczym innym, jak tylko nagromadzeniem grudek samotnych, ułożonych bardzo gęsto obok siebie.

Tak nad grudkami samotnymi, jak i nad grudkami skupionymi nabłonek błony śluzowej przechodzi bez żadnej przerwy. Naczynia krwionośne rozgałęziają się silnie dokoła grudek i wysyłają do ich wnętrza delikatne, pętlo-wato przebiegające naczynia włosowate. Naczynia chłonne, jak to stwierdził Teichmann, nie wchodzą do środka grudek, rozgałęziają się jednak bardzo obficie na ich powierzchni tworząc tu często znaczne zatokowatc rozszerzenia i otaczając grudki dokoła.

Podobne prace

Do góry