Ocena brak

Gruczoły żołądkowe właściwe

Autor /amanda1 Dodano /10.01.2012

Gruczoły dna albo żołądkowe właściwe [glandulae fundi s. gastricae propriae), czyli gruczoły trawieńcowe. Przeważąjaeą większość błony śluzowej żołądka zajmują gruczoły dna. Są to pojedyncze, słabo rozgałęzione cewki uchodzące po 3—5 do dołeczka żołądkowego. W gruczole takim można rozróżnić 4 odcinki: szyjkę łączącą się z dołcczkiem, wstawkę, trzon i dno. W gruczołach żołądkowych właściwych od-* różniamy dwojakie komórki: główne i okładzinowe.

Komórki główne dna i trzonu gruczołu otaczają wąskie światło gruczołu. Są to elementy wałeczkowate, ich kuliste jądra leżą u podstawy komórki ; w ich sąsiedztwie znajdują się listwowate skupienia zasadochłonnej protoplazmy, zawierającej kwasy nukleinowe i liczne nitkowate mitochondria, nad jądrem zaś aparat Golgiego i drobne liczne ziarnistości wydzieliny (proferment pepsyny).

Komórki okładzinowe dna i trzonu, większe od poprzednich, leżą bardziej zewnętrznie niż. komórki główne, nie dochodząc do światła gruczołu. Mają one często > i 3 jądra i w jednorodnie wyglądającej cytoplazmie drobne ziarniste mitochondria. Z komórek tych wychodzą cienkie środkomórkowe kanaliki, którymi wydzielina komórki odpływa do szczelinowatego kanalika leżącego między komórkami głównymi, a stąd do światła gruczołu.

Komórki okładzinowe szyjki i wstawki gruczołu trawieńcowego wyścielają bezpośrednio jego światło. Między nimi w szyjce leżą jej komórki główne; mają tu one kształt kostkowy i produkują wydzielinę śluzową tak jak komórki gruczołów wpustowych. We wstawce komórki główne leżą między komórkami okładzinowymi.

Podobne prace

Do góry