Ocena brak

Gruczoł nadnerczowy

Autor /calliee Dodano /17.01.2012

Gruczoł nadnerczowy (glandula suprarenalis) albo nadnercze jest parzystym narządem położonym w górnej i tylnej części jamy brzusznej powyżej nerki, jak nazwa na to wskazuje.

Nadnercze zawiera dwa składniki zupełnie różne pod względem pochodzenia, budowy i czynności: korę i rdzeń. Kora (cortex), która dzięki swym hormonom sterydowym odgrywa dużą rolę w przemianie materii i jest niezbędna dla utrzymania ustroju przy życiu, powstaje z mezodermy; natomiast rdzeń (me-dulla), którego hormonadrenalina — działa na część współczulną układu autonomicznego i za jej pośrednictwem na układ naczyniowy, jest pochodzenia ektodermalnego. Komórki rdzenia cecłiuje zdolność barwienia się solami chromu i stąd mają one nazwę komórek chromochłonnych. Komórki te nie ograniczają sie do rdzenia nadnerczy, lecz jako twory chromochłonne występują również w innych miejscach ustroju, tzw. ciałach przyz woj owych.

Stosunek kory do rdzenia u różnych kręgowców jest różny. U ryb chrzęstno-szkieletowych (żarłaczy i płaszczek) tworzą one narządy odrębne; korze wyższych kręgowców odpowiada u nich tzw. międz\Tiercze (interrenale), rdzeniowi — przynercze (adrenale). U ryb kostnoszkieletowych i u płazów część rdzenia jest przeważnie związana z korą w jeden narząd, część zaś Jeży oddzielnie. U gadów i ptaków tkanka rdzeniowa jest rozproszona wśród korowej. U ssaków wreszcie oraz u człowieka, i to dopiero po urodzeniu, tworzy ona odrębne utkanie otoczone korą.

Podobne prace

Do góry