Ocena brak

Gruczoł krokowy

Autor /Cinnamon Dodano /24.02.2014

 orostata imaging); prawidłowy g.k. nie jest widoczny na zdjęciach przeglądowych miednicy. Badanie USG przez powłoki jamy brzusznej lub sondą doodbytniczą (TRUS) umożliwia obrazowanie gruczołu w różnych płaszczyznach, a także ocenę jego wielkości i objętości. Badanie TRUS pozwala na rozpoznanie łagodnego przerostu g.k. w ponad 90% przypadków. USG ma ograniczoną wartość różnicującą w rozpoznaniu raka stercza. Podobnie małe znaczenie ma TK w ocenie miejscowego zaawansowania raka g.k. Pozwala jedynie na ocenę wielkości stercza i w razie znacznego zaawansowania procesu nowotworowego naciekania struktur sąsiednich. Ważne znaczenie ma ocena perfuzji w obrębie g.k. w dynamicznym skaningu TK po podaniu środka cieniującego. Badanie MR z zastosowaniem cewki endorektal-nej pozwała na przedstawienie morfologii gruczołu (strefy obwodowej i centralnej) z oceną zaburzeń metabolicznych i zmian w mikrokrążeniu. Obrazowanie metodą PET nie pozwala na różnicowanie łagodnego przerostu od raka, obiecujące są jednak wstępne badania kliniczne nad stopniem miejscowego zaawansowania procesu nowotworowego. Połączenie obrazowania MR ze spektroskopią MR jest przydatne w planowaniu radioterapii i monitorowaniu leczenia. Nowe perspektywy otwiera MRI połączone z obrazowaniem molekularnym, w którym wykorzystuje się do limfangiografii supermagnetyczne nano-cząsteczki tlenku żelaza. (L.S.)

Podobne prace

Do góry