Ocena brak

GRONKOWCE, Staphylococci

Autor /IdaD Dodano /23.07.2013

Rodzaj bakterii gramdodatnich, o kulistej morfologii komórek, czyli ziarniaki. Często występują w skupiskach, Niektóre z nich posiadają barwniki karotenoidowe, nadające żółtą lub pomarańczową barwę komórkom. Względne beztlenowce. Gronkowce są wysoce tolerancyjne na stężenie soli, czyli są halotolerancyjne. Gronkowce dzielimy na koagulazododatnie i koagulazoujemne. Gronkowce są bakteriami powodującymi liczne schorzenia u zwierząt i u człowieka.

Warto jest zapamiętać, że najczęściej izolowanymi gatunkami gronkowców odpowiedzialnych za infekcje bakteryjne są Staphylococcus aureus i Staphylococ-cus epidermidis. Zaś najgroźniejszymi dla człowieka szczepami są S.aureus MRSA i S.epidermidis MRSE, które cechują się wysoka anty-biotyko- i lekoopornością. Część gatunków/szczepów w tej grupie to komensale.

Podobne prace

Do góry