Ocena brak

GROMNICKI STANISŁAW ks.

Autor /Cyriaka Dodano /10.10.2012

ur. 25 XI 1843 w Skale
nad Zbruczem, zm. 20 V 1921 we Lwowie, kaznodzieja.

Po przyjęciu 1866 święceń kapł. pracował jako duszpasterz
w Kozłowie, od 1868 zaś w Płotyczy, gdzie wzniósł kościół, a
na terenie parafii - 2 kaplice (w Ihrowicy i Jankowcach); od
1878 był prob, w Petlikowcach (wybudował kaplicę w Kujdanowie
oraz kościółek w Bobulińcach), a od 1880 w Buczaczu
(wybudował kościoły: w Nowostawcach, Leszczańcach,
Dźwinogrodzie i Nagórzance oraz kaplice: w Buczaczu, Sorokach,
Rukomyszu i Pyszkowcach); ponadto G. był dziekanem
czortkowskim, buczackim i stanisławowskim, spowiednikiem
sióstr Niepokalanego Poczęcia MB w Jazłowcu oraz
członkiem Okręgowej Rady Szkolnej w Buczaczu; 1907 został
prałatem pap.; od 1914 mieszkał we Lwowie przy kościele
św. Jana Chrzciciela.

G. znany był jako kaznodzieja lud.; w kazaniach poruszał
problematykę dogm., mor., społ. i nar.; opublikował m.in.
Kazanie w uroczystość NMP Królowej Korony Polskiej powiedziane
w archikatedrze lwowskiej obrządku łacińskiego
dnia 5 maja 1895 roku (Lw 1899), Przedmowa na niedzielę
XIV po Świątkach (Lw 1889), De indigna celebratione sacrifica
missae. Sermo in congregatione decanali habitus (Lw
1900), Kilka stów do młodzieży przy poświęceniu kaplicy gimnazjalnej
w Buczaczu (Lw 1900), O jedności i miłości w
narodzie (Jasło 1900, 19031), Kilka uwag o Trójcy Przenajświętszej
(Lw 1901, 1910), Kilka uwag w sprawie ruskiej albo
„co miara, to wiara" (Lw 1901, wraz z A. Rokoszem) oraz
Przestroga dla wyborców (Buczacz 1907).

 

A. Jougan, Bibliografia, Gazeta Kościelna 8 (1900) 168-169, 512; K. Jastrzębski, Stanislaw G., Gazeta Kościelna 29 (1922) 385-386, 396-397.

Podobne prace

Do góry