Ocena brak

GROMADZKI WALERY ks.

Autor /Cyriaka Dodano /10.10.2012

ur. 1835 w okolicach Włodzimierza
(Wołyń), zm. 15 X 1 9 1 7 w Sławucie (Ukraina),
zesłaniec, misjonarz Syberii. Seminarium duch. ukończył i
święcenia kapł. przyjął 1859 w Żytomierzu; był wik. w Horochowie;
oskarżony o szerzenie katolicyzmu, został 1861 skazany
na zesłanie;

1862-69 opiekował się w Omsku zesłańcami-
katolikami, budując dla nich kaplicę, a 1865 kościół; od
1869 był pomocnikiem prob., a 1883 prob, rozległej par. w
Tomsku; w trakcie swych częstych i długich podróży obejmował
opieką duszpast. tak skupiska katolików pol. i litew., jak
i pojedyncze osoby; 1892 przebudował i powiększył kościół
w Tomsku, a 1893-96 wybudował kościół filialny w Spasku.

Po powrocie do kraju ( 1 8 9 9 ) był prokuratorem seminarium
duch. w Żytomierzu, a nast. kapelanem księcia Romana Sanguszki
w Sławucie. Staraniem G. w Nowym Zawodzie wybudowano
kościół w stylu zakopiańskim.

 

S. Wiśniewski, PSB VIII 631; M. Jagusz, Polskie misje zewnętrzne, HKP II 1, 727-733.

Podobne prace

Do góry