Ocena brak

GREER - okręt

Autor /guzik Dodano /24.02.2011

Amerykański niszczyciel, zwodo­wany 1 sierpnia 1918 r. i skierowa­ny do rezerwy w latach trzydzie­stych, w 1940 r. podjął służbę pa­trolową na wodach północnego Atlantyku. 4 września 1941 r. w cza­sie rejsu do bazy w Islandii znalazł się w pobliżu U-boota atakowanego bombami głębinowymi przez bry­tyjski samolot * Hudson. U-boot od­powiedział atakiem torpedowym wymierzonym przeciwko amery­kańskiemu niszczycielowi, który rzucił serię bomb głębinowych. Ten incydent uznano za dowód odcho­dzenia Stanów Zjednoczonych od polityki neutralności. Greer pełnił służbę na Atlantyku do początku 1944 r., a rok później został przeka­zany na złom.

 

DANE TAKTYCZNO-TECHNICZNE (1941 r.)

wyporność 1090 t

długość 95,8 m

szerokość 9,4 m

prędkość 35 węzłów

4 działa kał. 101 mm

2 działa przeciwlotnicze jednofuntowe

12 wyrzutni torped kal. 533 mm

Podobne prace

Do góry