Ocena brak

Grecja jako korzenie cywilizacyjne dla Europy / filozofia / nauka / demokracja

Autor /Kacper Dodano /03.06.2011

Cywilizacja grecka rozpadła się na fazy:

- okres kolonizacji helleńskiej

- okres pojawienia się Imperium Perskiego (wojny grecko – perskie)

- okres potęgi macedońskiej

Ważne instytucje dla Europy

- wpływ greckich państw – miast (polis)

- w polis rodzi się pojęcie obywatela, sprawiedliwości obywatelskiej itp.

- działanie obywatelskich instytucji zakładało stworzenie reguł politycznych (miały być niepodważalne), które mieli przestrzegać wszyscy z kręgu obywatelskiego

- atrakcyjność modelu polis rozpowszechniło się we Włoszech, a później rozszerzyło się na wschód

- mechanizm funkcjonowania polis rozwinęło sztukę posługiwania się słowem m.in. umiejętność przemówień, poparcia swoich argumentów, wygrywanie debat politycznych

- wpływ demokracji antycznej na dzieje Europy

  • o demokracji zadecydowała jej bezpośredniość – wpływ jednostki na dzieje państwa

- polis wyznaczało jedność polityczną, kulturalną i religijną

  • wpływ dla Europy pod postacią pluralizmu politycznego, etnicznego i kulturowego

- wykształcił się hellenistyczny sposób myślenia, którego efektem była nauka i filozofia

- filozofia grecka pozwoliła chrześcijanom sformułować ideologię Boga

- najważniejszą cechą było zaufanie do rozumu, który nie kłócił się z religią, bogami

- polis uczyło ludzi specyficznego sposobu myślenia w polityce oraz w życiu codziennym

- rozwój nauki w Grecji miał wpływ na wykształcenie teologii

- starożytni chrześcijanie nie byli zdolni do stworzenia własnej szkoły (na podstawie antycznych podręczników uczono się wymowy)

Podobne prace

Do góry