Ocena brak

Grębień

Autor /lenny Dodano /15.01.2013

Wieś, 11 km na pd. od Wielunia. Znana od 1299, od XIV w. należała do arcy­biskupów gnieźnieńskich.
Kościół św. Trójcy zbudowano z fundacji kapituły gnieźnieńskiej. Drewniany, kon­strukcji zrębowej, z późniejszą wieżą. Prezbiterium węższe od nawy, zamknięte prosto. Przy nawie od zach. kwadratowa wieża o lekko pochyłych ścianach (nie sięgająca kalenicy dachu nawy), z kruchtą w przyziemiu. Dach wspólny nad nawą i prezbiterium, gontowy, dwuspadowy, z szerokim okapem nad prezbiterium, na wieży namiotowy.
Wewnątrz profilowana belka tęczowa z XVI w. Odrzwia z prezbiterium do zakrystii oraz z kruchty pd. do nawy w „ośli grzbiet", pocz. XVI w. Na ścianach nawy i prezbiter­ium polichromia późnogotycka ze scenami Męki Pańskiej. Na stropie nawy polichromia gotycko-renesansowa, około 1520-30: zaśnięcie^ MB, św. Anna Samotrzeć, św. Jadwiga Śląska, grajek dworski i plebejski oraz orzeł jagielloński, herb Korab arcybi­skupa Jana Łaskiego, Jastrzębiec i tarcza cechowa; całość na tle bogatych ornamentów roślinno-kwiatowych. Na stropie prezbi­terium kasetony z rozetami, w polu środ­kowym Trójca św. oraz herby Poraj i Leliwa. W ołtarzu głównym tryptyk gotycki: w cen­tralnej części rzeźby MB z Dzieciątkiem, świętych Barbary i Mikołaja z pocz. XVI w., na skrzydłach malowidła świętych Jadwigi Śląskiej i Jana Chrzciciela z XIX w. Dwa ołtarze boczne barokowe.

Podobne prace

Do góry