Ocena brak

Grasica

Autor /mieczyslaw Dodano /23.01.2014

Grasica leży między mostkiem, tchawicą i żż. ramienno-głowowymi. U dzieci >ięga ona swoimi 2 daleko w \ suniętymi płatami do dołu, do w orka osierdziowego. Zanikanie narządu rozpoczyna sie po 20 roku życia i prowadzi do powstania tzw. zamostkowego ciała tłuszczowego (corpus adiposum retro-stcrnale), które zajmuje wówczas tylko górny odcinek przedniego śród-piersia. Grasica może się znajdować również i z lylu żył ramienno-głowowych, co kryje w sobie niebezpieczeństwo powstawania zastoju żylnego. Rozproszone części grasicy można spotkać zarówno w obrębie śródpiersia, jak I eż szyi. Nadzwyczaj rzadkie guzy grasicy stają się zauważalnymi najczęściej dopiero po pojawieniu się objawów w następstwie ucisku (zastój żylny, dolegliwości sercowe, kaszel, zaburzenia oddychania w następstwie zwężenia tchawicy, tzw. dychawica grasicza itd.).

Podobne prace

Do góry