Ocena brak

Grasica

Autor /calliee Dodano /17.01.2012

Grasica (thymus). powstaje z 3 i przypuszczalnie również z 4 kieszonki skrzelowej i po okresie pokwitania ulega zmianie wstecznej, przy czym miąższ grasicy zostaje zastąpiony przez tkankę tłuszczową (grasicze ciało tłuszczowe). Grasica położona jest w dolnym odcinku szyi i w górnej części jamy śródpiersiowej przedniej do przodu od tchawicy i wielkich naczyń wychodzących z serca oraz między obu workami opłucnej. Część dolna narządu spoczywa na górnej części osierdzia. Grasica składa się z dwóch płatów (lob i thymi), prawego i lewego, zaś każdy z nich z licznych zrazików spojonych z sobą tkanką łączną. W głębi zraziki łączą się wspólnym środkowym pasmem rdzeniowym biegnącym w kierunku podłużnym każdego płata. Grasica zbudowana jest z rdzenia oraz koiy; zrąb grasicy utworzony jest z sieci komórek gwiazdowatych zawierającej limfocyty bardzo liczne w korze, nieliczne w rdzeniu. Z niej powstają w rdzeniu ciałka Hassala zbudowane ze współśrodkowo ułożonych komórek siateczki. Przypuszczalnie grasica pobudza wzrastanie i chroni organizm przed zakażeniem i zatruciem.

Podobne prace

Do góry