Ocena brak

Granice zaspokojenia roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy

Autor /Fabian Dodano /22.12.2011

W razie niewypłacalności pracodawcy są zaspokajane roszczenia pracowników, a także byłych pracowników oraz uprawnionych do renty rodzinnej członków rodziny zmarłego pracownika lub zamarłego byłego pracownika. Do roszczeń tych zaliczamy:

- wynagrodzenia za pracę

- wynagrodzenia przewidziane powszechnie obowiązującymi przepisami prawa pracy za okresy nieświadczenia pracy

- składek na ubezpieczenia społeczne należnych od pracodawców na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych.

Podobne prace

Do góry