Ocena brak

„GRANICA” Z. NAŁKOWSKIEJ - PREZENTACJA WARSTW SPOŁECZEŃSTWA

Autor /dudek Dodano /07.03.2011

•  Ziemiaństwo (Ziembiewicz)

−  zubożałe, rodzice Ziembiewicza reprezentują tę warstwę ze wszystkimi jej wadami

−  powierzchowność wykształcenia przy jednoczesnym dużym mniemaniu o sobie

−  konserwatyści, kultywując staro szlacheckie tradycje podtrzymywali znaczenie klasy do której należą ludzie puści, jałowi, niewykształceni, hołdujący reliktom przeszłości, tkwią w niej

−  kultywowanie wypaczonych tradycji szlacheckich, które mogą potwierdzić ich przynależność do prymitywnej już szlachty

−  pozory dawnej elegancji i kultury pod którymi nie kryje się żadna treść

−  nie umieją się dostosować do obecnych warunków (dlatego zubożeli) −  podsycanie pozorów etykiety dworskiej

−  nie potrafią gospodarować, zarządzanie majątkiem jest bezwładne

−  herb - jedyny znaczący symbol szlachectwa

−  stwarzają sobie świat zbytku, choć w rzeczywistości tak nie jest

−  trwają we własnym świecie nie zauważając co się wokół nich dzieje

−  nie mają zbyt dużego wpływu politycznego  

•  Bogacze (państwo Tczewscy)

−  dzięki swojemu majątkowi mogą bardziej manipulować losami państwa, wpływać na sytuację polityczną kraju

−  wpływowi, przyjmowali zawsze znakomitych ludzi

−  poważni i godni

−  sfera ludzi mających możliwości finansowe, opływający w zbytkach - forma wyższej kultury

−  chcąc zrobić karierę trzeba było im podlegać  

•  Mieszczaństwo * Cecylia, Kolichowska, cukiernik Marian

−  stwarzanie pozorów zamożności

−  brak świadomości tego, co piękne

−  kołtuneria, dulszczyzna

−  odnoszą się do ludzi z niższych klas z pogardą

−  brak wpływów i perspektyw

−  brak prywatności

−  hierarchia co to ludzi i zwierząt

−  użalanie się nad sobą i nie robienie niczego aby zmienić swoją sytuację * bogaci inteligenci - Zenon Ziembiewicz *biedota - Joasia Gołąbska

 •  Biedota (robotnicy, służba, chłopi folwarczni)

−  życie w skrajnej nędzy

−  godzą się na takie warunki bo na inne ich nie stać

−  brak im podstawowych środków do życia

−  żyją w strasznych warunkach (piwnicach)

−  nie mają żadnych praw, nie mogą się o nie nawet dopominać

−  nie posiadają opieki lekarskiej

−  poniżani, szykanowani, wykorzystywani  

•  Robotnicy (Franek Borbocki)

−  gwałtownie domagają się o prawa

−  coraz bardziej świadomi swoich praw

−  prowadzą manifestacje, strajki

−  żądają lepszych warunków życia

Do góry