Ocena brak

GRANA

Autor /IdaD Dodano /23.07.2013

Występujące w chloroplastach struktury, zbudowane z ułożonych w stosy pęcherzyków nazywanych tylakoidami gran. Poszczególne grana łączą się ze sobą za pomocą tylakoidów stromy, tworząc występujący wewnątrz chloroplastów ciągły system błon fotosyntetycznych, w których zachodzi faza świetlna fotosyntezy (reakcje świetlne fotosyntezy), gdzie przy udziale światła pochłoniętego przez barwniki fotosyntetyczne wytwarzane są ATP i NADPH. Związki te są wykorzystywane w fazie ciemnej fotosyntezy (zachodzącej w stromie) do wbudowania dwutlenku węgla w związki organiczne (cukry).

Podobne prace

Do góry