Ocena brak

GRAF ZEPPELIN - okręt

Autor /guzik Dodano /24.02.2011

Niemiecki lotniskowiec zamówiony przez Kriegsmarine w 1935 r., został zwodowany w grudniu 1938 r. Nie­mieccy konstruktorzy, nie mający żadnego doświadczenia w budowie tej klasy okrętów, popełnili wiele błędów obniżających wartość bojo­wą lotniskowca: m.in. wyposażyli go w działa dużego kalibru, zbędne na lotniskowcu, a zwiększające jego ciężar, żle rozmieścili też arty­lerię przeciwlotniczą. Zasięg lotni­skowca był niewielki i wykluczał możliwość współpracy z okrętami liniowymi na dalekich trasach atlan­tyckich.

Do problemów konstruk­cyjnych doszły kłopoty z wyposa­żeniem w samoloty, gdyż dowód­ca Luftwaffe Hermann *Goring nie zgadzał się na utworzenie sa­modzielnego lotnictwa morskiego.

Wszystko to spowolniło prace wy­kończeniowe, a w sierpniu 1940 r.,gdy okręt był już gotowy w 80%,wstrzymano dalszą budowę.W 1942 r. podjęto prace, ale po­nownie wstrzymano ją w kwietniu1943 r. Ostatecznie kadłub lotni­skowca został zatopiony 25 kwiet­nia 1945 r. w Szczecinie. W sierp­niu 1947 r. Rosjanie podnieśli wrak i zaczęli holować go do Leningra­du, ale w okolicach Rugii okręt wszedł na minę i zatonął.

 

DANE TAKTYCZNO-TECHNICZNE (planowane)

wyporność 23 200 t

długość 263 m

szerokość 31,5 m s

zerokość pokładu startowego 36,2 m

prędkość 33,75 węzła

16 dział (8x2)kal . 150 mm

12 dział kał. 105 mm

22 działa przeciwlotnicze, kal. 37 mm

28 dział przeciwlotniczych kal. 20 mm

40 samolotów

Podobne prace

Do góry