Ocena brak

Grabarka

Autor /grapcio Dodano /24.01.2013

Wieś w pd. części Wysoczyzny Drohi-czyńskiej, nad Moszczoną (dopływem Bugu), 8 km na wsch. od Siemiatycz. Jeden z nielicznych w Polsce, żeński klasztor prawosławny św. Marty i Marii.
Na górze Grabarka, 0,5 km na pd. od wsi, drewniana cerkiew Przemienienia Pań­skiego zbudowana po 1710, w 1884 gruntownie przebudowana, odbudowana po pożarze w 1990; murowana, oszalo­wana deskami. Wokół cerkwi kilka tysięcy krzyży wotywnych i pokutnych, na wsch. od cerkwi cmentarz prawosławny. U pod­nóża góry, kapliczka nad cudownym źródełkiem, wsparta na czterech słupach, zwieńczona cebulastą kopułą. Grabarka to główny ośrodek pielgrzymkowy wyznaw­ców prawosławia w Polsce.

Podobne prace

Do góry