Ocena brak

GOTOWOŚC PERCEPCYJNA I JEJ DETERMINANTY

Autor /OttoIII Dodano /10.01.2012

Gotowość percepcyjna to stan organizmu, który warunkuje to, co będzie spostrzegane, to łatwość zastosowania określonej kategorii pamięciowej do danego materiału. To gotowość schematów poznawczych uzależniona od czynników:

1.czynniki zewnętrzne-

a)częstość uprzednich doświadczeń (tworzy efekt primingu).( Jeśli prezentujemy jakiś bodziec tuz przed bodźcem, który będzie za chwile rozpoznawany to będzie on znaczenie szybciej rozpoznany niż gdyby nie był uprzednio zaprezentowany. Priming może być odpowiedni bądź nie odpowiedni nieodpowiedni.

b) konsekwencje społeczne- wyższą gotowością percepcyjna charakteryzują się te kategorie, które są wykorzystywane przez innych ludzi.

2. Czynniki wewnętrzne ( zw. Są z wen organizacją systemu kategorii wykorzystywanych w trakcie spostrzegania)

- Monopol- liczba kategorii wykorzystywanych przez jednostkę(, jeśli mamy nie wiele kategorii postrzegania to ich monopol jest duży

- Integracja poznawcza systemów kategorii- im silniej powiązane są ze sobą kategorie tym wyższa będzie ich gotowość

- Konsekwencje motywacyjne- kategorie, które są związane z realizowanymi przesz człowieka celami wykazują większa gotowość niż kategorie obojętne

Podobne prace

Do góry