Ocena brak

GOTÓW LINIA (Goten-Stellung) - umocnienia

Autor /guzik Dodano /24.02.2011

Niemiecka linia umocnień obron­nych o długości ok. 200 km, zbudo­wana w latach 1943-44 we Wło­szech; rozciągała się od La Spezia na zachodzie do Pesaro nad Adriaty­kiem. Główną linię obrony tworzyły schrony bojowe z ciężkimi karabi­nami maszynowymi lub z wieżami czołgowymi uzbrojonymi w dzia­ła przeciwpancerne. Usytuowane ok. 50 m poniżej wierzchołków gór bunkry były trudne do wykrycia.

Pozycję wysuniętą, która ciągnęła się u podnóża wzniesień, stanowiły bunkry z ciężkimi karabinami ma­szynowymi. Za wzgórzami znajdo­wały się schrony z odwodami, które mogły dotrzeć zamaskowanymi ro­wami do pozycji bojowych. Plan przełamania tej linii opracował gen. Harold *Alexander, a ostateczne po­prawki wprowadził dowódca brytyj­skiej 8 armii gen. 01iver *Leese. Walki o przełamanie linii trwały w sierpniu i wrześniu 1944 r. Brał w nich udział 2 Korpus Polski, któ­ry 21 września przedarł się przez umocnienia i zajął Rimini.

Podobne prace

Do góry