Ocena brak

GOSTYŃ STARY

Autor /Lilianna Dodano /08.10.2012

Parafia w dek. gostyńskim w archidiec.
poznańskiej.

Jako jedna z najstarszych osad wlkp.,
miał na przełomie XI i XII w. drewniany kościół par. św.
Marcina, który (na prośbę właściciela G. Mikołaja Przedpełkowicza)
bp A. Zaremba połączył (patronatem) z ufundowanym
w pobliskim —» Gostyniu szpitalem Świętego Ducha
wraz z kościołem; kościół św. Marcina został podniesiony
do godności prepozytury i powierzony benedyktynom z Lubinia
(zarządzali nim do 1874); na pocz. XIV w. zbudowali
istniejący do dziś kościół;

1910-12 odnowiony i powiększony,
wczesnogot., murowany z cegły w układzie wendyjskim,
1-nawowy (w nawie zachowało się pierwotne sklepienie
krzyżowo-żebrowe z podwyższonym łukiem), z węższym
i niższym 2-przęsłowym prezbiterium zamkniętym prosto, z
o ł t a r z em głównym barokowym (z 1706) z obrazem MB z
Dzieciątkiem (z 1645) w sukience srebrnej (z pocz. XVIII w.),
z barokową amboną i chrzcielnicą; od 1533 wzmiankowana
była przy kościele szkoła par.; 1894-1936 proboszczem G.
był ks. Ludwik Sobkowski.

 

SGKP Xl 270-271; L. Sobkowski, O benedyktynach lubińskich w Starym G., Pz 1913; L. Sobkowski, L. Krotoski, Stary G., Pz 1938; KZSP V z. 41-42; Nowacki DAP II 645, 655; SzmPz 187-188, (1985) 199; Dzieje Ziemi Gostyńskiej, Pz 1979.

Podobne prace

Do góry