Ocena brak

GOSTYCZYNA

Autor /Lilianna Dodano /08.10.2012

Parafia w dek. ołobockim w archidiec.
poznańskiej; powstała w XII lub na pocz. XIII w. przy
kościele św. Mikołaja, fundowanym przez książąt wlkp.;

1294 wymieniony jest prob. Wilhelm; przed 1441 plebania
G. stanowiła również uposażenie k a n o n i k a t u przy kolegiacie
NMP w Kaliszu, a proboszcz G. był zarazem kanonikiem
kal.; obecny, murowany kościół par., wzniesiony na przełomie
XVI i XVII w., przebudowany w XVII i XVIII w., jest
1-nawowy;

1640 dobudowano kaplicę św. Jana Nepomucena
(obecnie MB), w której ołtarzu znajduje się obraz MB Częstoch.
(zw. MB Gostyczyńska).

 

SGKP II 747, XV cz. 1, 526; KZSP V z. 16, 4; Nowacki DAP II 494; SzmPz 348-349, (1985) 329-330.

Do góry