Ocena brak

GOSTOMSKI Walery

Autor /ulaRoz Dodano /22.02.2012

GOSTOMSKI Walery, ur. 1854 w Borucinie pod Nieszawą, zm. 3011915 w Wiedniu, krytyk i historyk literatury, publicysta. Studiował na uniw. w Petersburgu i na politechnice w Rydze. Początkowo zajmował się rolnictwem, nast. udzielał prywatnych lekcji literatury w Rydze, a od 1895 w Warszawie. Debiutował 1886 studium o Fauście. W pracach hist. lit. analizował stronę estet. i problematykę ideowo-moralną dzieła. Najważniejsze z nich to: Arcydzieło poezji polskiej, Adama Mickiewicza „Pan Tadeusz" (1894), tom studiów Zprzeszłości i teraźniejszości (1904), Arcytwór dramatyczny Wyspiańskiego „Wesele" (1908), Praca u podstaw w powieściach E. Orzeszkowej (1910). Opracował Historię literatury powszechnej w zarysie (t. 1-2 1898). W publicystyce podejmował problematykę społ., początkowo polemizował z programem Nar. Demokracji (Ponad stronnictwami 1907), później stał się jej zwolennikiem. Zainteresowania neochrystianizmem franc. znalazły wyraz w działalności przekł. (m. in. E. Hello Studia i szkice 1912). Tłumaczył D. Mereżkowskiego. Współpracował z wieloma czasopismami, m. in. w —» „Książce" prowadził dział recenzji poezji współcz., w „Przeglądzie Powsz." rubryki Z piśmiennictwa polskiego i Z piśmiennictw obcych, w „Kurierze Warsz." rubrykę Listy rzymskie (korespondencje z Włoch).

PSB 8 (J. Rużyłło-Pawłowska); W. HAHN Wspomnienia pośmiertne o W.G., ,,Pam. Lit." 1914/15 (tamże pełna bibliografia prac).

Izabela Teresińska

Podobne prace

Do góry