Ocena brak

Gospodarka finansowa brutto i gospodarka finansowa netto

Autor /Wawrzyniec Dodano /08.12.2011

Forma budżetowania brutto – jest, że dana jednostka całość wydatków ma pokrywane ze środków budżetowych, a ewentualne uzyskane dochody ma obowiązek odprowadzić na scentralizowany rachunek dochodów budżetowych i nie ma prawa dochodów przeznaczyć na nie zaplanowane wydatki. Budżetowanie brutto jest uzasadnione tym, ze jednostki te nie osiągają w zasadzi dochodów z których mogłyby pokrywać wydatki, ponieważ swoje zadania wykonują nieodpłatnie. System ten nie spełnia efektywności ekonomicznej, ponieważ jednostki te nie są zainteresowane zwiększeniem dochodów ani oszczędnym wydatkowaniem otrzymanych środków. Z formy brutto finansowane są jednostki budżetowe(jednostka budżetowa rozlicza się z budżetem kwotami brutto).

Forma budżetowania netto – dana jednostka pokrywa swoje wydatki z uzyskiwanych dochodów, natomiast w momencie występowania ujemnej różnicy uzyskuje dotację wyrównawczą. A gdy uzyskuje zysk to ów zysk musi odprowadzić na scentralizowany rachunek dochodów.

Formy netto: zakłady budżetowe, gospodarstwa pomocnicze, fundusze celowe, środki specjalne (zakład budżetowy rozlicza się z budżetem tylko kwotami netto, przychód- wydatki).

Podobne prace

Do góry