Ocena brak

GOSPODARKA EUROPEJSKA W XVII w.

Autor /Eustachy33 Dodano /18.10.2011

Sytuacja ekonomiczna europy była w XVII w. Pod wieloma względami inna od tej panującej w wieku XVI.

Kraje takie jak Hiszpania i Portugalia schodzą na margines życia politycznego i ekonomicznego gdyż

1.Państwa które odgrywały dużą rolę w XVII w. T o państwa monarchii absolutnej (Francja) ,monarchii parlamentarnej (Anglia) oraz ustroje republikańskie.

W XVII w. Niektóre państwa nie mają monarchy ( Anglia, Holandia).

2.Akumulacja kapitałów czyli zdolność do inwestowania środków materialnych w taki sposób , by w sposób ciągły ,planowy przynosiły zysk. ( Holandia , Anglia ,Francja ). W Portugalii i Francji przeważała polityka konsumpcyjna ( inwestowali nawet żyjąc skromnie na przyszłość) Anglia ,Francja ,Holandia - rozwój spółek kupieckich prowadzących wymianę handlową terenami nowo odkrytymi ( Ameryka ,Afryka ,Azja ).Rozwijały się manufaktury ,zaczęły powstawać banki .Od XVII w.

O charakterze emisyjnym. W roku 1694 powstaje bank Angli.(Drukowali banknoty).

Banknoty -papiery wartościowe stanowiące ekwiwalent sumy pieniężnej która w teorii powinna mieć swój odpowiednik w skarbie państwa w postaci złota i srebra.

Spółki kupieckie (Holandia - kompanie)-instytucje handlowe(kapitał prywatny ,burżuazji, ale też dużą rolę w organizowaniu wypraw kupieckich odgrywał kapitał państwowy oraz patronat państwa)

SPÓŁKI KUPIECKIE

-dyrektorzy- ogromny prestiż- zasiadali w parlamencie Angielskim który nazywał się stanami generalnymi.

Miały też szerokie kompetencje ,mogły same :zawierać traktaty handlowe na terenach kolonizowanych , wypowiadać wojnę i pokój przeprowadzać pobór do armii.

Holandia była potęgą morską w latach 70` flota Holandii była większa niż Anglii ,Niemiec, Hiszpanii, Portugalii razem wziętych. Od XVII większość państw ,które ulegały gwałtownemu rozwojowi prowadziło politykę MERKANTELIZMU. Polegała ona na popieraniu rodzinnego rzemiosła oraz wytwórczości kosztem maksymalnego powstrzymywania importu. Była to polityka która oddawała poszczególne cechy pod nadzór państwa. Było to spowodowane głównie tym ,że państwo miał potrzeby o charakterze militarnym.

Gwałtowne zmiany w XVII w. Nastąpiły w rolnictwie.

Dotychczas obowiązywała trójpolówka a teraz pojawia się płodozmian(przez dwa lata obsiewa się zbożem a w trzecim roku pole nie pozostaje odłogiem tylko jest obsiewane roślinami pastewnymi. Holandia była najpotężniejszym pośrednikiem w wymianie handlowej.

Podobne prace

Do góry