Ocena brak

Gospodarcze i polityczne założenia fizjokratyzmu

Autor /LeonZawodowiec Dodano /11.01.2012

W XVIII w. pojawiła się we Francji nowa doktryna dotycząca roli państwa w gospodarce.

Fizjokratyzm przyczynił się później do rozwoju liberalizmu gospodarczego i politycznego.

Pojawiła się koncepcja triady- wojsko, policja, sądy.

Głównym działem gospodarki według fizjokratów było rolnictwo i górnictwo. Czyli te dziedziny, które były związane z ziemią.

Fizjokraci uważali, że tylko produkty rolne, kopalniane tworzą nową wartość ekonomiczną, natomiast handel i przemysł to pasożyty.

Podobne prace

Do góry