Ocena brak

GOSŁAWSKI ADAM

Autor /Lilianna Dodano /08.10.2012

ur. ok. 1577 w Małopolsce, zm.
ok. 1642, pisarz i działacz —» braci polskich.

Pod wpływem
W. Szmalca podjął studia (1596-99) w Altdorfie i Strasburgu,
gdzie wydał Disputatio ethica de ventate vinate morali ex libro
„Ethicorum Nicomachiorum" (1596) i Libri primi „Ethicorum
Nicomachiorum" interpretatio analitica (1598).

Po powrocie
do kraju polemizował z teologiem kalwińskim B. Keckermannem
w sprawie dogmatu —» Trójcy Świętej (Refutatio eorum,
quae B. Keckermannus in libro primo „Systematis sui Theologia"
disputât, Raków 1607, 1613), z filozofem luterańskim
J. Martinim (Disputatio de persona, Raków 1620) i teologiem
kat. J. Ostrowskim (Odpowiedź na obroną kazania ks. Skargi
o Trójcy, Raków 1608); w rękopisie pozostawił Contra „Metaphysicum" Kesleri.

 

S. Szczotka, Synody arian polskich. RP 7-8(1935-36) 21-100; L. Szczucki. Z dziejów polemiki antyariańskiej XVII wieku. Studia i Materiały z Dziejów Nauki Polskiej 3(1955) 381-427; S. Tync. Wyższa szkolą braci polskich w Rakowie. Studia ariańskie, Wwa 1959; A. Kossowski, PSB VIII 354-355.

Podobne prace

Do góry